track

Gebruiksvoorwaarden

Door het gebruik van deze site ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

Intellectueel eigendomsrecht

De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, handelsmerken, handelsnamen, (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Kaartkeuze.nl of haar licentiegevers.

In het geval een gebruiker via de Kaartkeuze.nl website eigen beeldmateriaal uploadt, dan garandeert deze dat er geen inbreuk gemaakt wordt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De gebruiker vrijwaart Kaartkeuze.nl zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

Aansprakelijkheid

Er is uiterste zorg besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze site. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze site. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos functioneren van de website.

Kaartkeuze.nl mag deze website naar eigen inzicht en op ieder moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder aankondiging. Kaartkeuze.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Kaartkeuze.nl behoudt zich het recht voor om bezoekers de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Kaartkeuze.nl de toegang tot de website monitoren.

Het gebruik van IP cookies en adressen
De Kaartkeuze.nl webserver verzamelt automatisch IP-adressen. Een IP-adres is een uniek nummer waarmee je computer op internet geïdentificeerd kan worden zodat gegevens, zoals internetpagina's, naar je computer kunnen worden verzonden. Daarnaast worden ze gebruikt voor het opstellen van analyses en rapportages.

Bij bezoek of gebruik van de Kaartkeuze.nl site kunnen er cookies op je computer geplaatst worden. Een cookie is een klein tekstbestandje. Kaartkeuze.nl maakt gebruik van cookies om het navigeren op de website te vergemakkelijken, om ervoor te zorgen dat je direct kunt inloggen en om het gebruik van de site te analyseren. Ook kunnen cookies door Kaartkeuze.nl worden gebruikt om klantgegevens te verzamelen, om informatie te verstrekken en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Je kunt je browser zo instellen, dat je een melding krijgt als een cookie wordt geplaatst of dat cookies zelfs worden geweigerd. In dat laatste geval kan het zijn dat je niet alle functies van de Kaartkeuze.nl site kunt benutten.

Privacy verklaring
Voor het afrekenen en correct verzenden van je bestelling heeft Kaartkeuze.nl een aantal persoonlijke gegevens van je nodig. Kaartkeuze.nl gaat heel zorgvuldig met deze gegevens om en verstrekt deze niet aan derden. Het doorgeven van betaalgegevens gaat altijd via beveiligde pagina's.